Sosyal güvence aranmaksızın bütün çocukların ücreti devlet tarafından karşılanmaktadır. Ücretlerin karşılanabilmesi için “Sağlık Kurulu Raporu” ve “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” alınmalıdır. -Sağlık Kurulu Raporu, tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurulları tarafından verilmektedir. -Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ise Sağlık Kurulu Raporu alındıktan sonra MEB Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından verilmektedir.

Sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporu alınması aşamasında, aileye gerekli kolaylıklar ve yardımlar mesleki müdahaleler çerçevesinde Merkezimiz tarafından sağlanmaktadır.