Öğrenme güçlüğü(özgül öğrenme bozukluğu) dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma ya da matematik hesaplamaları yapma becerilerinde kendini gösteren sözlü ya da yazılı dili anlama veya kullanmayı içeren temel psikolojik süreçlerin birinde ya da birkaçında bozukluk olması anlamına gelmektedir.

Öğrenme güçlüğünün nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte araştırmalar beyin yapısındaki işlevsel farklılar ile ilişkili olduğuna işaret etmektedir. Bu farklılıklar doğuştan gelir ve kalıtımsaldır.

Özel öğrenme alt basamakları;

Disleksi ( okuma bozukluğu)

Disgrafi ( yazılı anlatım bozukluğu)

Diskalkuli ( matematik bozukluğu)

Afazi ( dil bozukluğu)

Tanı kriterlerine göre, aşağıdaki belirtilerden en az birinin varlığı ile belirli, öğrenme ve okul becerilerini kullanma güçlüklerinin gerekli girişimlerde bulunulmuş olmasına rağmen en az 6 aydır sürüyor olması gerekmektedir;

 • Sözcük okumanın yanlış ya da çok yavaş ve çaba gerektiriyor olması,
 • Okunanın anlamını anlama güçlüğü,
 • Harf harf söyleme ve yazma güçlüğü,
 • Yazılı anlatım güçlükleri,
 • Sayı algısı, sayı gerçekleri veya da hesaplama güçlükleri,
 • Sayısal akıl yürütme güçlükleri

AİLEYE ÖNERİLER

 • Aşırı hareketli ve dikkati dağınık olan çocuğun öğrenmesine engel olabilecek uyaranlar azaltılmalıdır.
 • Çocuklar sıkça başarısızlık yaşadıkları için onlara evde yapabilecekleri işler için sorumlulukları verilmelidir.
 • Görsel ve işitsel algı becerisini geliştiren programlar uygulanmalıdır.
 • Çocuklar başarı karşısında ödüllendirilmelidir.
 • Öğretmen ile işbirliği içinde olunmalıdır.
 • Çocuğun arkadaş edinmesine ve grup çalışmalarına katılabilmesi konusunda rehberlik yapılmalıdır.