A- KAYIT İŞLEMLERİNDEN ÖNCE

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyin; belirlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi ve kayıt işlemlerinde öncelikle aile bilgilendirilmektedir.

Kuruma ilk defa müracaat eden aile ile bilgilendirme görüşmesi sonucuna göre;

1- Aile daha önce herhangi bir sağlık kuruluna müracaat etmemiş ise aile sağlık kurullarına yönlendirilir. Sağlık kurulları, tam teşekküllü hastanelerde oluşturulmuş kurullardır. Buralarda çocuğun tedavisi ve tıbbi tanılaması yapılır. İhtiyaç duyulduğunda sağlık kurulu tarafından çocuğa “sağlık kurulu raporu” verilir ve böylece çocuk özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine yönlendirilir. Böylece özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilme süreci, öncelikle tıbbi tanılama ile başlar.

2- Aile, çocuğun sağlık kurulu raporu ile birlikte Merkezimiz’e müracaat ederse; çocuğuna “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” alması için ikamet ettiği ilçede bulunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (RAM)’ne yönlendirilir. Özel eğitim değerlendirme kurulları, MEB İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nde oluşturulmuş kurullardır. RAM’lar tarafından çocuğun eğitsel değerlendirmesi yapılır ve tıbbi tanı sonuçları da göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulduğunda çocuğa “özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” verilir. Böylece çocuk “özel, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri”ne yönlendirilir.

3- Eğer aile sağlık ve eğitim kurullarından geçerek Merkezimiz’e müracaat etmiş ise veya çocuğunun “sağlık raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporu” varsa veya bu süreci tamamlamak üzereyse ya da başka bir kurumda kayıtlı olmasına rağmen çocuğunun kaydını o kurumdan alıp Merkezimiz’e kayıt yaptırmak istiyorsa;

 

a) Aile ile ön görüşme yapılmakta,

b) Çocuk başka bir kuruma kayıtlı ise;

– Kayıtlı olduğu kurumdan, çocuğun kaydının silinmesi öncelikle aileden istenmekte,

– Kayıt sildirme işlemleri konusunda gerekli bilgiler verilmekte ve

– Kayıt silme işlemlerinde resmi prosedüre ve ahlaki değerlere son derece özen gösterilmekte,

c) Çocuğun genel durumu (sağlık ve okul durumu gibi) ile ilgili bilgiler alınmakta,

d) Aileye, Merkezimiz’in tanıtımı yapılmakta ve hizmetlerimiz hakkında bilgiler verilmekte,

e) Aile ile çocuğunun tıbbi tanısı ve eğitim değerlendirmesi hakkında konuşulmakta ve buna yönelik gerekli bilgiler verilmekte,

f) Çocuğun genel bir değerlendirmesi yapılmaktadır.

B- KAYIT İŞLEMLERİ

Yapılan görüşme(ler) ve değerlendirmeler sonucu çocuğun Merkezimiz’e kaydı uygun görüldüğü takdirde, velisinden çocuğun kuruma kabulü için gerekli olan tüm evrakları hazırlaması istenmektedir.

İlgili evraklarla birlikte kuruma gelen aileden bireyin kuruma kaydının yapılması hususunda dilekçesi alınır. Alınan dilekçe, işleme konularak çocuğun; kesin kaydı yapılır, ilgili yerlere (bilgisayar kaydı gibi) bilgiler işlenir ve dosyası oluşturulur.

C- KAYIT İŞLEMLERİNDEN SONRA

Merkezimize müracaat eden çocuklarımız, değerlendirme kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda çocukların gelişim düzeyleri ve eğitim performansları belirlenmektedir. Sağlık kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporları da göz önünde bulundurularak, çocukların bireysel özellikleri ve eğitsel performanslarına göre bireysel ve grup eğitimleri verilmektedir.

D- KAYIT SİLDİRME

Velisinin veya ailesinin isteği ile çocuk Kurum’dan ayrılabilir. Bu durumda ilgili kişilerin kayıt sildirme dilekçesi alınır ve dilekçe işleme konularak, çocuğun kesin kaydı silinir ve ilgili yerlere bilgiler işlenir. Meslek elemanları tarafından hazırlanan son durum değerlendirme raporu, istendiğinde yetkili makamlara veya ailesine verilmek üzere bireyin kişisel dosyasında saklanır.

Ayrıca bir çocuğun kaydı, Merkezimiz tarafından da çeşitli nedenlerle silinebilir. Çocuğunuzda; davranış sorunları, dil ve konuşma bozukluğu, öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizlik yaygın gelişimsel bozukluklar, kekemelik, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, algı güçlüğü duyusal ve sosyal uyum güçlükleri, down sendromu,otizm,okuma ve yazma sorunları, işitme engeli veya bedensel engel varsaveya gözlemlemekteyseniz hiç vakit geçirmeden Merkezimiz’e müracaat etmeniz yeterli olacaktır.