ZİHİNSEL  YETERSİZLİĞİ OLAN BİREY

  1. A) ZİHİNSEL İŞLEVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ

-Yetersizlik kavramı nedir?

Zihinsel Yetersizlik; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı, genel zihinsel işlevlerde normallerden önemli derecede gerilik ve bunun yanı sıra uyumsal davranışlarda da yetersizlik gösterme durumu olarak tanımlanmaktadır.

Yetersizlik, bireyin zedelenme ya da sapma sonucu bir takım sorunlar yaşaması dolayısıyla bu sorunları çözmede yetersiz kalma durumudur. Birey engeline bağlı olarak normal gelişim gösteren bir birey gibi görülmeyebilir.

-Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin öğrenme özellikleri nelerdir?

Zihinsel Yetersizliğe Sahip Olan Bireylerin Özellikleri:

Öğrenmede yavaşlık,Dikkat dağınıklığı,Konuşma bozukluğu ve gecikmiş konuşma,Duyu-motor problemleri,Günlük yaşama ilişkin becerilerde yetersizlik (hafif derecede zihinsel engellilerde bu yetersizlik daha az düzeydedir)

  1. B) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞE SAHİP BİREYE SUNULACAK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ NELERDİR?

Bireysel ve gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş eğitim programları ve özel olarak yetiştirilmiş personel ile uygun ortamlarda sürdürülen eğitime özel eğitim denir.Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde,okullardaki alt sınıflarda,kaynaştırma sınıflarında ve  destek eğitim sınıflarında eğitimlerine  devam  edilmektedir. Zihinsel Yetersizliği olan bireylerin, en etkili şekilde eğitim hizmetlerinden faydalanmaları sağlanmaktadır.

  1. C) ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN EĞİTİMİ

Eğitimin Faydaları: Zihinsel engelli bireyler alacakları eğitim ile günlük işlerini yapabilir, akademik destekle öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler.,

Bireyin engel düzeyine bağlı olarak öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerileri modülleri ile günlük ihtiyaçlarını(yemek yeme, el-yüz yıkama, kıyafet giyme…) tek başına gidermesi öğretilir. Toplumsal yaşam ve sosyal hayat modülleri ile toplum içinde, farklı ortamlarda, sosyal hayatında nasıl davranacağı, insanlarla nasıl iletişim kuracağı öğretilir.

Bilişsel becerilere hazırlık modülü ile bireye göz teması kurması, nesne takibi yapması, hareketleri ve sesleri takip etmesi gibi konularda destek olunur.

Dil gelişimi ve konuşmasında bozukluk(fonolojik, artikülasyon bozukluğu vs) veya gerilik olan bireyler için uygulanan dil konuşma ve alternatif iletişim becerileri modülü bireyin sesin kaynağını bulmasını, sözel veya sözel olmayan yönergeleri yerine getirmesi gibi becerilerini geliştirmesini sağlar.

Psikomotor beceriler modülü başlığında ise bireyin oturma-yürüme davranışı edinme, nesneleri üst üste dizme, nesne-renk ilişkisi kurma, sınırlı alanı boyama gibi büyük ve küçük kaslarını geliştirmeye yönelik destek sağlanmaktadır.