OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı) 2006 yılından bu yana eve ya da kuruma dayalı olarak yürütülmekte olan bir erken ve yoğun davranışsal eğitim programıdır.

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı), Lovaas (2003) tarafından geliştirilen program temel alınarak hazırlanan bir erken ve yoğun davranışsal eğitim (EYDE) programıdır. OÇİDEP, 2006 yılından bu yana sınırlı sayıda çocukla yürütülmekte ve bu uygulamaların etkileri sistematik süreçlerle izlenmektedir.

OÇİDEP programında temel eşleme ve sınıflama becerilerinin kazandırılmasına yönelik çok aşamalı bir süreç yer almaktadır.

Eşleme becerilerinin öğretimi aşamaları:

• Eş üç boyutlu nesneleri eşleme
• Eş iki boyutlu nesneleri eşleme
• Renk ve şekil eşleme
• Üç boyutlu nesnelerle iki boyutlu temsillerini eşleme
• Aynı sınıftan eş olmayan nesneleri eşleme
• Üç boyutlu nesnelerle eş olmayan iki boyutlu temsillerini eşleme
Sınıflama becerilerinin öğretimi şu aşamaları:
• Sınıfa göre eşleme
• Eş olan üç boyutlu ve iki boyutlu nesneleri ayırma
• Eş olmayan üç boyutlu ve iki boyutlu nesneleri ayırma
• Üç boyutlu ve iki boyutlu nesneleri sınıfa göre ayırma,