Dil ve konuşma yoluyla iletişim çocuğun ağlama, gülümseme ve jestlerin kullanımıyla dil öncesi dönemde başlayıp gelişen doğal bir süreçtir. İletişim, dil konuşma içerikleri birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan ilişkili sistemlerdir.

Konuşma bozukluğu konuşma seslerinin sesletimde ( artikülasyonunda) akıcılıkta konuşma sesinde bozukluk olmasıdır.

Konuşma bozuklukları;

 • Sesletim(Artikülasyon) Bozukluğu
 • Akıcılık Bozukluğu
 • Ses bozukluğu

 

Dil bozukluğu; sözel, yazılı veya diğer sembol sistemlerini anlama ve kullanmada sorun olmasıdır. Bozukluk dil bileşenlerinden birkaçında ortaya çıkabilir.

Kolaylaştırıcı dil stratejileri;

 • Kendi kendine konuşma; yetişkinin kendi eylemlerini anlatmasıdır.
 • Paralel konuşma; yetişkinin çocuğun eylemi hakkında konuşmasıdır.
 • Genişletme; çocuğun cümlesinde eksik kalan ögeler eklenmesidir.
 • Yeniden düzenleme; çocuğun cümlesinin farklı türde bir cümleye genişletilmesidir

 

AİLEYE ÖNERİLER

 • Aile iletişiminde dinleme, sıra ile konuşma, iletişimi başlatma gibi temel becerilerin kullanımı için uygun ortam sağlanmalıdır.
 • Çocuğun dikkatini çeken ilgilendiği nesneler ve olaylar hakkında konuşun.
 • Çocuğun iletişimi başlatma çabalarını fark edin ve cevaplayın
 • Çocuğun dil düzeyine uygun dil ve karmaşıklıkta konuşun
 • Göz kontağı kurun ve bilgiyi sunmadan önce dikkat edin.
 • Çevredeki sesleri dinleme, dinlenen öykünün bir kısmını tekrarlama gibi iyi dinleme alışkanlıkları kazanmalarını destekleyin.